Concurso Campus (Re)set

[2º Premio - Accésit] 
Propuesta para el concurso CAMPUS (RE)SET organizado por la UPC-ETSAV y la DEAV premiado con un Accésit.

El projecte parteix d'entendre les pre-existencies urbanes de la ETSAV dins el seu teixit urbà; l'anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del territori i l'estudi de l'habitabilitat, activitat i mobilitat del campus, per tal de poder determinar dos propostes d'intervenció que millorin i solucionin les necessitats actuals:

1- Caràcter general: 

Al llarg del temps, el campus de la ETSAV ha estat un espai en constant procés de transformació, modificació, construcció i desconstrucció,... que ha provocat la pèrdua de l'essencia universitaria i l'aparició d'un conjunt de buits intersticials, espais residuals, racons infrautilitzats i zones obsoletes.

A partir d'aquesta reflexió, la proposta es centra en 4 fases d'ordenació que permetran recuperar la identitat i qualitat del campus, a la vegada d'oferir i articular una certa flexibilitat, mixtura d'usos, diversitat, mobilitat i sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

-FASE 1: Redistribució de l'aparcament

Creiem necessari urbanitzar i colonitzar l'entorn del campus, per això es proposa distribuir uniformement l'aparcament en el perímetre del solar i evitar concentracions excessives.

-FASE 2: reordenació de l'edificació

Modifiquem la situació de tres edificis que esdevenen com a grumolls perifèrics del conjunt: 

-LOW³:

Pensem que ha de ser un exemple del que es fa dins la universitat, per això, el col·loquem en el punt més alt i visible del campus com a icona de la ETSAV.  

-PAuS:

Creiem que la situació actual interfereix visualment i físicament en la relació entre edificis, per això, proposem fragmentar l'edifici en petites capsúles repartides pel campus i augmentar la seva flexibilitat d'ús.

-Espai de METEOROLOGIA:

Proposem crear un espai delimitat, protegit i accessible a cota +137.00m.

-FASE 3: Reactivació de zones verdas

Proposem integrar el campus de la ETSAV dins el sistema d'espais verds de la ciutat, potenciant l'eix peatonal del carrer Pere Serra, connectant els 2 grans parcs de Sant Cugat i millorant la mobilitat del carril bici existent.

-FASE 4: Reconexió d'accesos i circul·lació

A partir de 2 eixos principals (cardus i decumanus) es pretén obtenir 4 accessos principals al campus i recuperar la mobilitat peatonal per tot el recinte.